O nás » Zaujímavé články » Kedy začať s plaveckým výcvikom?

Kedy začať s plaveckým výcvikom?

IMG 1358

Odhadnúť alebo určiť ideálny vek dieťaťa na začatie plaveckého výcviku je veľmi zložité a závisí to od viacerých faktorov. Treba si však uvedomiť rozdiel medzi pojmami „učiť sa plávať“ a „zoznamovať sa s vodou“. Adaptácia na vodné prostredie by mala začínať už v útlom veku a nie je fixovaná na psychické alebo fyzické schopnosti dieťaťa. Dieťa by malo byť oboznámené s vodným prostredím do predškolského veku, až od tohto obdobia sa dá hovoriť o plaveckom tréningu, kedy by už dieťa malo byť motoricky aj mentálne pripravené na plavecký výcvik. Malý plavec by sa mal dokázať sústrediť na danú činnosť, dokáže zopakovať cvičenie a má chuť sa niečo naučiť.

Ideálne je, ak už dieťa malo v minulosti aspoň minimálne pozitívne skúsenosti s vodnou a vodným prostredím. Je nutné, aby bolo dieťa schopné adaptovať sa na podmienky plaveckého tréningu – vodné prostredie, prostredie bazénu a sociálne skupiny, v ktorých bude pravdepodobne pracovať, čo vyžaduje sústredenie a schopnosť rešpektovať trénera.

mala na slizi

Dieťa je vystavené novým nárokom, ktoré nie vždy dokáže akceptovať. Dieťa sa má chcieť samo naučiť plávať, nemá to byť jednostranné rozhodnutie rodiča. Pokiaľ sa v správaní dieťaťa vyskytne úzkosť, napätie a strach, mali by sme zvážiť, či je naše dieťa pripravené naučiť sa plávať. Ďalšími sprievodnými znakmi môže byť odďaľovanie vstupu do vody, kŕčovité držanie sa okraja alebo inej časti bazéna, bránenie sa pohybu vo vode a pri deťoch až hysterický strach pri kontakte tváre s vodou. Je dôležité budovať pozitívny vzťah k vode a ten má viesť prirodzenou cestou.

Naopak, ak máme doma šikovného jedinca, ktorý vie vydychovať do vody, nebojí sa potopiť si tvár alebo hlavu, dokáže sa vo vode uvoľniť, nebojí sa skočiť do vody a nezľakne sa potopenia, je ideálny a správny čas na aktívny plavecký výcvik. Dôležitým signálom je aj radosť z vody, chuť sa v nej hrať alebo objavovať nové zážitky (rodič tieto signály môže spozorovať pri kúpaní, letných dovolenkách, pobytoch pri bazéne a pod.).