O plávaní » Naučte sa správne plávať

Naučte sa správne plávať

Väčšina detí, ale aj dospelých pláva nesprávne. Ak máte nejaký vlastný štýl bez dodržiavania správnych pleveckých techník, využívate len málo z toho, čo by Vám mohlo plávanie priniesť. Nesprávna technika nielenže škodí pohybovému a opornému aparátu, ale taktiež núti k nesprávnemu dýchaniu. Preto využívate len malú kapacitu svojich pľuc a únava tak prichádza rýchlejšie. Ako príklad môžme uviesť plávanie, kde je hlava nad vodou (pri prsiach a kraule). Vaše telo zaujíma viac vertikálnu polohu a tým je nutné čeliť väčšiemu odporu vody a zabrať dostáva aj krčná chrbtica a svalstvo. 

Na to, aby ste sa to naučili nikdy nie je neskoro

Väčšina dnešných dospelých absolvovala v mladosti plavecký výcvik. Na to, aby sme sa naučili technicky správne a efektívne plávať však "týždňový kurz" nestačí. Mnoho ľudí v našej zemepisnej šírke pláva iba v lete, keď je to možné pod holým nebom. Aj napriek školskej plaveckej príprave však prekvapivo veľa ľudí plávať nevie alebo s ním má len minimálne skúsenosti.

Kto by mal byť prvým učiteľom?

Kto by mal byť prvým "inštruktorom plávania" pre dieťa, rodič alebo kvalifikovaný tréner? Závisí to od viacerých faktorov, ktorými sú napr. vek, pohybová vyspelosť dieťaťa, či jeho psychické rozpoloženie. Niektoré deti dôverujú len rodičom, iné sa dokážu učiť plávať len s cudzím človekom alebo v skupinke. V súčasnosti je veľmi časté a populárne "plávanie" v kurzoch pre dojčatá. Toto však s ozajstným plávaním nemá mnoho spoločného. Cieľom tejto pohybovej aktivity je podporiť zdravý vývoj bábätka, nie jeho plavecký výcvik. Jednotlivé plavecké spôsoby je dieťa schopné väčšinou zvládať až okolo 7. roku života.

Rodič, ktorý chce učiť svoje dieťa plávať, by si mal byť vedomý toho, akú úroveň má jeho vlastné plávanie. Má to totiž veľký vplyv na to, ako naučí plávať svoje dieťa. Dokonca ani rodič, ktorý je relatívne dobrým plavcom, nemusí byť pre dieťa tým pravým učiteľom, či trénerom. Ak nemá trpezlivosť, či schopnosť ukázať a vysvetliť, čo a ako treba vo vode robiť. Ak sa rozhodnete pre plavecký kurz, treba si byť istý, že sa v ňom dieťa cíti komfortne. Ak na kurz nechce chodiť a vymýšľa si rôzne výhovorky, skúste zistiť príčinu. Aspoň na jednom tréningu by ste mali mať možnosť sa zúčastniť, aby ste si videli ako prebieha.

Plávanie hrou

Pre dieťa je veľmi dôležité, aby si vybudovalo vzťah k vode. Nechajte ho nech sa s vodou "zoznámi", nech sa samo premiestňuje v plytkej vode, ovlažte mu hlavu a tvár, hrajte sa s ním rôzne zábavné hry. Nepomôže, že od dieťaťa odídete na istú vzdialenosť a necháte ho, aby "plávalo" za Vami, tak sa plávať nenaučí. Vhodnou pomôckou nie je ani plávacie koleso, ktoré dieťa drží nad vodou, a tak spomaľuje samotný vývoj pohybu vo vode. "Oči sa prižmurujú" len pri rukávnikoch, aj to len v prípade, že si neviete poradiť inač .

Aby bolo plávanie ozajstným prínosom pre zdravie, svaly, kĺby a telo samotné, musí jedinec plávať technicky správne. Výber toho najvhodnejšieho štýlu je možné odpozorovať už pri začiatkoch plávania, keď si dieťa zvyčajne postupne volí ten, ktorý je najbližší jeho prirodzenému pohybu vo vode. Dôležité je tiež splývanie, vydychovanie do vody, správne časovanie dýchania a to všetko vo vode skoordinovať s pohybmi jednotlivých častí tela. Ak máme záujem, aby dieťa plávalo naozaj technicky správne, mali by ste ho zveriť do rúk odborníka, od ktorého sa možno priučíte niečo aj vy.

Plávať sa je možné naučiť aj v dospelosti

Naučiť plávať dospelého človeka je náročnejšie ako naučiť plávať dieťa, keďže dospelí ľudia už majú vžité pohybové stereotipy, ktoré sa odbúravajú či menia veľmi ťažko. Nie je to však nemožné. Ak má dospelý záujem naučiť sa plávať, dokáže to takmer každý z nich, aj keď nie za rovnaký čas, nie úplne dokonale a iba jedným spôsobom. Trénerov často vyhľadávajú aj ľudia, ktorí už plávať vedia, no chcú si zlepšiť techniku.

Ak si myslíte, že viete plávať, nemusí to tak v skutočnosti byť. Je mnoho dospelých, ktorí si trúfnu plávať iba v plytkej vode a do hlbšej sa neodvážia. U nich možno pozorovať len náznaky plaveckých pohybov než skutočný štýl. Robia mnoho chýb, ktoré zaťažujú kĺby a chrbticu hlavne v krčnej časti, majú roztiahnuté prsty na rukách, čo výrazne znižuje efettivitu záberu, nevedia vydychovať do vody a mnoho iného. Pritom zlepšiť si plaveckú techniku sa dá už počas niekoľkých lekcií s kvalifikovaným trénerom.

Začíname už od prvého tréningu

Od prvého tréningu sa usilujeme učiť deti, ale aj dospelých správnemu držaniu tela vo vode, ktoré zefektívňuje vynaložené úsilie. Problémom býva aj dýchanie do vody. Niektorí ľudia, ktorí sa nikdy neučili plávať pod vedením skúseného a kvalifikovaného trénera majú často problém so striedaním nádychu nad vodou a výdychom do vody. Je to prirodzený strach a neistota, kedže voda pre človeka nie je prirodzeným prostredím. Tieto negatívne pocity sa snažíme odstrániť špeciálnymi cvičeniami a pravidelnými tréningami pod vedením odborníka.

Pre tých najmenej odvážných existujú aj cvičenia na suchu, ktoré môžu aplikovať rodičia už od skorého veku, či už s použitím lavóra s vodou alebo umyvadla, do ktorého sa vydychuje a tvoria sa bubliny. Taktiež pri kúpaní detí je dobré namočiť ich celé vrátane hlavy a tváre aj do vody s nižšou teplotou, čo napomáha k zbaveniu sa komplexu z vody a otužovaniu organizmu. Zväčša to netrvá dlho a dieťa si vodu zamiluje. Počas prvých tréningov sa naši zverenci taktiež učia správne splývať s vodou, čo je základ pre všetky plavecké spôsoby. V neposlednej rade učíme deti potápať sa s pomocou rôznych techník, cvičení a pomôcok, ktoré lovia z dna bazéna.