Plavecká škola Fliper

Sme bývalí športovci a absolventi Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Plaveckú školu FLIPER sme založili v roku 2011 za účelom skvalitnenia telesného vývoja, podpory zdravého životného štýlu a pozitívneho využitia voľného času pre našich zverencov. Máme bohatú absolventskú prax s výučbou, prácou s deťmi už v predškolskom veku, s mládežou, ale aj s dospelými. V našom záujme je využiť svoje teoretické a praktické poznatky a skúsenosti z nášho štúdia a športového života, o ktoré sa s Vami radi podelíme.

V našej plaveckej škole sú vítaní plavci aj neplavci od 4 rokov. K dispozícií je bohatá ponuka kurzov prispôsobených potrebám všetkých. Naši tréneri patria ku kvalifikovaným odborníkom s niekoľkoročnou praxou a bohatými skúsenosťami s rôznymi úrovňami plávania. Preto Vám vieme pri výbere kurzu poradiť tak, aby boli v maximálnej miere naplnené Vaše predstavy a očakávania. V našej ponuke máme kurzy pre neplavcov, predškolákov, začiatočníkov aj pokročilých plavcov, pričom kurzy sú delené na plávanie pre deti a dospelých. Našimi klientami sú tiež celé rodiny, ktorých členovia patria do rôznych vekových a výkonnostných kategórií, no aj napriek tomu majú u nás možnosť trénovať súčasne - každý vo svojej dráhe so svojim trénerom. U našich trénerov garantujeme odbornosť, individuálny a profesionálny prístup počas každého tréningu. 

Naše ciele

 • pozitívne využitie voľného času pre našich klientov
 • vytvoriť u detí pozitívny vzťah k vode a plávaniu, vypestovať pozitívne návyky pre zdravý životný štýl
 • odstrániť prípadný strach z vody a vodného prostredia
 • naučiť správne plavecké techniky, odstrániť chyby pri technike
 • neplavcov naučiť aspoň jeden plavecký spôsob, u plavcov zdokonaliť všetky plavecké štýly
 • nadobudnutie kvalitných základov pre všetky plavecké štýly
 • deti viesť k cieľavedomosti, odhodlaniu a disciplíne
 • u našich zverencoch vyvolať dobrý pocit z vynaloženého úsilia a pocit istoty vo vode

Výhody plávania

 • Pozitívne vplýva na správne držanie tela a formuje postavu – nepriama forma prevencie pred úrazmi chrbtice, správne plávanie odstraňuje nedostatky a chyby v držaní tela, napravenie skrivenej chrbtice a náprava plochých nôh

 • Zlepšuje celkovú kondíciu ako silu, rýchlosť a vytrvalosť – plávanie je vhodné pre akúkoľvek vekovú kategóriu, pri dodržiavaní pravidiel a pri správnej technike minimum zranení, minimálna záťaž na pohybové ústrojenstvo a kĺby, plávanie spevňuje svalstvo celého tela, pobyt vo vode vytvára jednoliaty tlak na celé telo

 • Posilňuje imunitný systém a priaznivo ovplyvňuje obehový systém – pri detskom otužovaní (pri pobyte v chladnejšej vode) sa vytvára odolnosť voči chorobám napríklad z prechladnutia, dieťa si buduje silnejšiu imunitu, pravidelné plávanie a dýchanie uľahčuje cirkuláciu krvi v tele, srdce je menej namáhané a tepová frekvencia klesá

 • Vytvára športového ducha – plávanie buduje športového ducha, deti učí disciplíne, zdravej súťaživosti, vytvárajú sa tu pozitívne sociálne vzťahy

Prečo plávať s nami?

Naše bazény

Naše kurzy prebiehajú na dvoch prevádzkach, a to na FEI STU v Mlynskej doline a na ZŠ Turnianska v Petržalke. Oba bazény sú prispôsobené na plavecké tréningy vzhľadom na kategórie, ktoré na danej prevádzke ponúkame. Tomu zodpovedajú rozmery, hĺbka a teplota vody. Vďaka tomu sme schopní viesť kvalitné športové tréningy a vyhovieť tak individuálnym požiadavkám našich klientov všetkých vekových a výkonnostných kategórií. 

Kvalifikácia a odbornosť

V našom tíme pracujú kvalifikovaní tréneri s odborným vzdelaním a bohatými skúsenosťami. Každí z nich sa špecializuje na niekoľko vekových či výkonnostných kategórií, a tak sme schopní aj z tohto pohľadu pokryť potreby a požiadavky celého spektra klientov. Našim klientom garantujeme individuálny prístup, odborné vedomosti a poradenstvo nielen v oblasti plávania, ale aj vo všeobecnej športovej príprave.  

Bohaté skúsenosti

Na trhu úspešne pôsobíme už od roku 2011 a drvivá väčšina našich klientov sú účastníkmi našich kurzov pravidelne a dlhodobo. Naša ponuka termínov a počet klientov neustále narastá.

Široká ponuka kurzov

Trénujeme každý pracovný deň v časoch ideálnych pre rodičov a pracujúcich (vždy medzi 16.-21. hod.). V rovnakom čase zároveň trénuje väčšina vekových a výkonnostných kategórií, čo je výhodné pre súrodencov či celé rodiny. Každý môže trénovať vo svojej skupine a zároveň všetci spolu.

Individuálny prístup

Tréningové skupiny sú malé - od 2 do 7 členov podľa veku a výkonnosti. To nám umožňuje ku každému klientovi pristupovať individuálne, vzhľadom na jeho požiadavky, možnosti a potreby.