O nás » Zaujímavé články » Plavecké pomôcky

Plavecké pomôcky

pool noodles 3

Na trhu je dnes dostupné veľké množstvo plaveckých pomôcok, ktoré nám dokážu skvalitniť a spestriť plavecký tréning, no pri nesprávnom výbere môžu mať aj opačný efekt. V tomto článku sa pokúsime pomôcť pri správnom rozhodovaní sa pri ich výbere vzhľadom na aktivity, ktoré plánujeme vykonávať.

Aké sú základné plavecké pomôcky? Ktoré pomôcky sa môžu používať pri plaveckom tréningu?

Pri výučbe plávania je potrebné voliť správny obsah a prispôsobiť tomu nielen organizačnú formu, ale hlavne metodiku. Je dôležité myslieť na to, že "plavecké" aktivity v rannom veku formujú nielen samotný vzťah k vode, ale aj k ďalším pohybovým aktivitám v budúcnosti. Preto je nevyhnutné, aby prvotné zážitky s vodou boli získané hravou a zábavnou formou.

Dôležitá je aj samotná motivácia detí k pohybovej aktivite a práve tá môže vychádzať nielen z podnecujúceho prostredia, ale napríklad aj správnym výberom plaveckých pomôcok či hračiek.

Plavecké pomôcky sú pri výučbe plávania dôležitým prvkom, predovšetkým u malých deťoch. Samotná pomôcka má deťom pomôcť prekonať strach z nového prostredia a zároveň umožňuje ľahšie prekonať zábrany pri rôznych prípravných cvičeniach vo vode. Pri správnom využití pomôcok si dieťa navykne na organizovanú formu lekcie a zároveň sa lepšie sústredí na nácvik danej zručnosti.

Plavecké pomôcky majú pri správnom použití pozitívny vplyv aj na psychiku a motoriku dieťaťa. Pomáhajú odstraňovať strach z vody a obavy z utopenia. Dokážu zaistiť správnu polohu tela vo vode a tím dopomôcť aj správnym pohybom končatín. Dieťa sa tiež dokáže lepšie sústrediť na kvalitnejšie prevedenie daného cviku resp. pohybu.

Medzi základné plavecké pomôcky radíme:

doskaPlavecká doska - ideálna pomôcka pri prvom kontakte s plávaním. Rozmer a tvar dosky môžeme variabilne použiť podľa veku a úrovne plavca. Samotná doska slúži ako opora pre malé deti, pri starších plavcoch ide o funkčnú pomôcku, ktorá nadnášaním hornej časti tela podnecuje fyzickú aktivitu.

piskota"Piškóta" - má tvar číslice 8, väčšinou sa používa na nadľahčovanie dolných končatín, kde sa tlakom drží medzi stehnami tesne nad kolenami. Umožňuje tak výraznejšie precvičenie horných končatín pri jednotlivých plaveckých štýloch

Plutvy - používajú sa pri posilňovaní dolných končatín, ale aj pri nácviku správneho kopania. Treba však dbať na výber správnej veľkosti. Ide o pomôcku vhodnú pre dynamický tréning. Navyše nácvik plávania s plutvami je veľmi zábavný a návykový.plutvy

packy"Packy" - pomáhajú pri posilňovaní horných končatín. Packy alebo pádla sú tiež výborným prostriedkom pre precítenie pohybu vo vode, keďže pri zábere s nimi je podstatne väčší odpor. Ich využitie je vhodnejšie pre skúsených plavcov resp. pre staršie deti.

Plavecký slíž (špageta) - formovateľná/pružná plavecká pomôcka, má nadľahčovaciu funkciu s použitím pre nadľahčovanie rôznych častí tela.slize

pontonPlavecký pontón - slúži ako stabilizačná plocha pri neplavcoch alebo deťoch so strachom z vody. Dokáže dopomôcť k správnemu prevedeniu konkrétneho cvičenia napr. kraulový kop.

Je potrebné si uvedomiť, že za plaveckú pomôcku sa nepovažuje nafukovací kruh, rukávniky, či nafukovacia vesta. Ide o neodľahčovacie pomôcky, ktoré neslúžia na výučbu plávania.