O nás » Zaujímavé články » Športový tábor Fliper

Športový tábor Fliper

IMG 20170721 WA0011

Naša plavecká škola okrem svojich plaveckých kurzov ponúka aj denné športové tábory pre deti a plavecké tábory pre deti. Tie sa každoročne konajú v prírode v Malých Karpát v mestečku Svätý Jur. Prioritne sa zameriavame na plavecké tréningy, ktoré mávame dva krát za deň. Popri plávaní sa deťom snažíme ukázať aj ďalšie kolektívne športy, pohybové hry a súťaže, či vzbudiť v nich záujem o turistiku.

IMG 20170724 WA11

Prečo je náš denný športový tábor iný?

V Bratislave sa máloktorý denný tábor odohráva po celý čas vonku v prírode, v lese a na športoviskách. Výhodou sú aj kvalifikovaní plaveckí tréneri, ktorí sa deťom počas plaveckého tábora nepretržite venujú pri každej športovej činnosti. Počtu a veku prihlásených detí vždy prislúcha aj adekvátny počet trénerov. Takýmto spôsobom vieme zabezpečiť plavecký výcvik v tábore pre úplných neplavcov, ale aj pre deti, ktoré majú u nás za sebou niekoľko plaveckých kurzov. Každý rok zakomponujeme do programu aj poldenný výlet, ktorý je spestrený cestou vlakom.

Tento rok sa tábor uskutočnil v dvoch turnusoch. Prvý turnus sme mali šťastie na slnečné a teplé počasie, a tak sme mohli využívať vonkajší bazén dva krát za deň. Deti boli rozdelené do dvoch kategórií na plavcov a neplavcov. Tak isto aj tréning sme sa snažili deliť na dve časti. Prvá časť pozostávala z rozplavby a samotného tréningu a tá druhá bola formou individuálnej hry (potápanie sa, lovenie ponorných hračiek atď.) alebo spoločnej aktivite vo vode. Plavci trénovali v hlbokej vode a malí neplavci v plytkej, kde im boli tréneri priamo nápomocní. Takýmto spôsobom prebiehali oba tréningy (doobeda aj poobede). Deti si veľmi obľúbili vodné pólo, ktoré si na konci tréningu vždy zahrali. Počas druhého turnusu sme boli nútení využívať aj vnútorný bazén, nakoľko počasie už nebolo také priaznivé. Výhodou bolo, že deti boli pri tomto plaveckom tréningu delené do menších skupín, a tak sme sa im mohli aj individuálnejšie venovať. Plávanie si deti užívali a zároveň nemali pocit, že išlo z ich strany o dvojfázový tréning.

IMG 20170717 WA0021

Plávanie a iné športové aktivity

Plavecký tréning sme obmieňali za rôzne iné športové aktivity. Zvykom sa stala každoročná turistika, pri ktorej deťom vysvetľujeme turistické značky, učíme ich orientovať sa v prírode, ale aj zdolávať náročný terén. V takomto prípade je najdôležitejšia bezpečnosť, čo sa snažíme deťom vysvetliť. V rámci turistiky sme absolvovali výstup na zrúcaninu hradu Biely Kameň, ktorý môže byť pre našich malých plavcov o niečo náročnejší a práve preto je veľmi dôležité vysvetliť im ako sa v takých podmienkach  majú správať.

Po minulé roky sme absolvovali prehliadku Malokarpatského múzea, či návštevu areálu Rozálka spojenú s jazdou na koni. Tento rok oba turnusy navštívili hasičskú zbrojnicu, kde sa mohli oboznámiť s prácou a vybavením hasičov a vyskúšať si náročnú simuláciu hasenia ohňa. 

IMG 20170720 WA0078

Veľmi sa tešíme na budúci rok, kedy budeme môcť opäť naučiť deti z Bratislavy a okolia nielen plávať, ale zažiť s nimi veľa zábavy a poskytnúť im možnosť nadobudnú množstvo nezabudnutelných zážitkov.