O nás » Zaujímavé články » V skratke - vývin dieťaťa v predškolskom veku

V skratke - vývin dieťaťa v predškolskom veku

IMG 20170420 WA0001

Pri každom dieťati by sme mali brať ohľad na jeho vek pri kladení požiadaviek na jeho schopnosti – každý tréning by mal (a nie len tréning, ale akákoľvek činnosť) svojou náročnosťou odrážať jeho schopnosti tak, aby činnosť, ktorú má dieťa vykonávať nebola ani podcenená, ale ani precenená. Práve pre to je dobré poznať vývin detí v jednotlivých obdobiach.

Predškolský vek

Predškolský vek môžeme považovať za akési prvé detstvo, kde od štvrtého do šiesteho roka života prebieha prvá výraznejšia fyzická premena postavy, ktorá ovplyvňuje jeho nasledovný vývoj. Menia sa vzájomné pomery veľkosti jednotlivých časí tela alebo telesných proporcií. Deti sa vyťahujú do výšky a ich končatiny sa predlžujú.  Avšak k najvýraznejším zmenám dochádza práve v období okolo 6. roku života. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa nám zdá, že deti v tomto veku rastú veľmi rýchlo a ich fyzické schopnosti sa dokážu veľmi rýchlo zmeniť. Preto by sme nemali zabudnúť na podporu ich správneho fyzického vývinu.

92c112ba6479a973d35c61b56c50af52

Po psychickej stránke začína dominovať prienik dieťaťa do spoločenského života a jeho socializácia. Čoraz častejšie sa začínajú pýtať „Prečo?“ a tým vyjadrujú svoju zvedavosť a záujem o príčinné vzťahy. Ich myslenie je oveľa rozvinutejšie a veľmi ľahko si dokážu osvojiť súvislosti. Dieťa zároveň začína veci vnímať globálnejšie, zameriava sa zväčša na jeden konkrétny detail a vzniknuté medzery vypĺňa svojou fantáziou (často jeden z dôvodov, prečo deti občas „lietajú“ vo svojich myšlienkach). Čas v tomto veku vnímajú deti odlišne, nedokážu ho zmerať, skôr pripisujú jeho dôležitosť pri opakujúcich sa javoch, ktoré sú orientované na prítomnosť. Minulosť a budúcnosť pre nich nemá taký pevný obsah, ako pre dospelého človeka. Aj z tohto dôvodu by malo mať dieťa zachované určité rituály – príkladom môže byť pravidelnosť jednotlivých tréningov pri športe.

Školský vek

Okolo šiesteho roku života, teda pri nástupe do školy by malo byť dieťa dostatočné pohyblivé, malo by ovládať základné športové činnosti (plávanie, základy gymnastiky a atletiky...), nemala by mu byť cudzia jemná motorika – skôr naopak, mal by tu nastať prudký rozvoj. Dieťa by malo byť schopné sa samo obliecť a hrať konštruktívne hry (okrem iného aj vedieť nakresliť jednoduchú detskú kresbu či zvládnuť stolovanie).

Treba si uvedomiť, že pozornosť je v tomto veku skôr krátkodobá a neúmyselná – úmyselnou sa stáva pri vplyve motivácie. Ak ovládame a dokážeme v tomto veku viesť dieťa správnym smerom, pozitívne ovplyvníme jeho osobnosť do budúcnosti. Práve preto sa v našej plaveckej škole snažíme viesť detí k športovému duchu, ktorý priaznivo ovplyvňuje ich vývoj po všetkých spomínaných stránkach.