O plávaní » Plavecké spôsoby

Charakteristika plaveckých spôsobov

Znak

Znak je jediný plavecký spôsob, pri ktorom telo plavca leží v polohe na chrbte. Pri plávaní znakom sa plavec pohybuje pomocou striedavých pohybov paží a dolných končatín. Štruktúra pohybov sa odlišuje od kraula len polohou tela. Kedže je plavec v polohe na chrbte, musí zaberať viac bokom, ako záberom pod telo. Pohyb dolných končatín sa vykonáva vo vode, kde sa dobre môžu oprieť o vodu.

znak vystr

Kraul

Kraul je najrozšírenejší a zároveň najrýchlejší plavecký spôsob. Treba však dodať, že jeho technika je náročná a značná časť populácie ho pláva nesprávne. Nakoľko voľný spôsob plávania nie je pravidlami presne určený, plavec môže v tejto disciplíne plávať ľubovolne, avšak všetci pretekári plávajú kraulom.

Kraul sa uskutočňuje v horizontálnej polohe na bruchu, striedaním záberov pravou a ľavou pažou. Pohyb dolných končatín je striedavý, rytmický a telo je vystreté. Pohyb vychádza z bedrových kĺbov a je dokončený v členkovom kĺbe.

kraul vystrihnuty

 

Prsia

Tento plavecký spôsob môžeme považovať za najobľúbenejší a za jeden z najrozšírenejších plaveckých spôsobov. Rekreační plavci majú pri plávaní hlavu nad vodou, čo je z hľadiska techniky a tiež zo zdravotného hľadiska nesprávne. Plavecký spôsob prsia je technicky náročnejší pri výučbe - horné a dolné končatiny vykonávajú prácu nezávisle na sebe. Prsia sú zo všetkých plaveckých spôsobov najpomalšie.

prsia vystrinute

Poloha tela pri záberových cykloch kolíše. Prenos paží nie je nad vodou, ale pod alebo na hladine vody, čo má výrazný brzdiaci účinok. Plavec má telo v splývavej polohe na bruchu, od hlavy ku kolenám smeruje šikmo dolu, nie však tak, aby bol kolmo zanorený vo vode. Pohyby dolných končatín sú súčasné a symetrické.

 

Motýlik

Ide o najmladší plavecký spôsob. Motýlik sa pláva v horizontálnej polohe na bruchu so symetrickým záberom paží nad vodou. Dolné končatiny pri tom vykonávajú tzv. vlnivý pohyb - počas každého záberového cyklu paží sa vykonávajú dva kopy. Je to druhý najrýchlejší spôsob plávania. Motýlik je charakterizovaný vlnivým pohybom vo vertikálnej polohe. Vlnenie, ktoré je príčinou pohybu tela je plynulé, rytmické a nie príliš hlboké.