Vyberte si plaváreň

  • FEI STU

    Bratislava - Mlynská dolina

    Na Fakulte elektorotechniky a informatiky STU máme k dispozícii plnohodnotný 25 metrový plavecký bazén s 5 dráhami a 9 kvalifikovaných a skúsených trénerov, ktorí sú Vám plne k dispozícii.

  • ZŠ Turnianska

    Bratislava - Petržalka

    Na základnej škole Turnianska máme k dispozícii 25 metrový bazén, ktorý je a pre svoju teplotu, hĺbku vody a vybavenie ideálny pre deti v predškolskom a školskom veku.


Plávanie pre deti a dospelých v Bratislave a Stupave

V našej plaveckej škole si môžete vybrať z troch bazénov, na ktorých sa uskutočňujú naše plavecké kurzy. Všetky bazény dodržujú vysoké hygienické a technické štandardy, ktoré sú určené pre daný typ bazénu. Aj my sa snažíme viesť našich plavcov k správnym hygienickým návykom v bazénovom prostredí a v jeho tesnej blízkosti. Je to tiež jedna z vecí, ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu našich prevádzok. Bazény plne vyhovujú všetkým potrebám pre realizáciu plaveckých kurzov pre deti a dospelých.