O nás » Zaujímavé články » Plavecké kurzy pre školy a škôlky, ako vybrať ten správny?

Plavecké kurzy pre školy a škôlky, ako vybrať ten správny?

IMG 0212

Tak, ako sa naše ratolesti učia držať v škôlke ceruzku a v škole čítať, písať či počítať, rovnako by medzi ich základné pohybové zručnosti mal patriť koordinovaný pohyb vo vode. Povedané inými slovami, plávať by sa mal naučiť každý. A čím skôr, tým lepšie. Preto je pozitívna správa, že v ostatných rokoch sa opäť vo väčšom meradle realizujú rôzne plavecké kurzy pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa ZŠ. Menej pozitívna správa je, že nie všetky plavecké kurzy spĺňajú patričné požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, ktoré sú pri plaveckých tréningoch detí absolútnou nevyhnutnosťou.

Dôvodom je systém ich organizácie. Keďže nie sú zastrešené pod hlavičkou štátu a ten ani nerámcuje akúsi kvalitatívnu normu záväznú pre všetkých, ponúkajú ich rozličné súkromné komerčné subjekty, teda súkromné plavecké školy a organizácie, ktoré sa často v ponúkanej a reálnej kvalite kurzov diametrálne odlišujú. Navyše prakticky neexistuje akýsi oficiálny, štátom stanovený systém kontroly, ktorý by odlíšil „zrno od pliev”. Rozhodnutie, ktorej plaveckej škole zveriť svoje deti, preto často leží na pleciach laickej verejnosti, teda na vás — rodičov, učiteľov či riaditeľov — pre ktorú je často ťažké posúdiť, či kurzy spĺňajú skutočne to, čo by mali. Poďme sa teda pozrieť na to, aké parametre by mali kvalitné plavecké tréningy obsahovať.

Na kvalitu plaveckého kurzu či samotného tréningu vplýva: 

  • Počet detí na jedného trénera, priestor v bazéne a dĺžka tréningu

Početnosť skupín by sa mala líšiť na základe veku detí, ich schopností a hĺbky bazénu (deti dočiahnu/nedočiahnu na dno). Zverencov rozdeľujeme do troch kategórií a podľa toho im upravujeme podmienky.

1.kategória: Jeden tréner na troch zverencov

Za predpokladu, že deti sa nachádzajú v predškolskom veku alebo sú ešte mladšie, nemajú takmer žiadne skúsenosti a zručnosti vo vode, majú strach a ani nedočiahnu na dno, je nevhodné, aby mal tréner na tréningu viac než troch zverencov, s ktorými pochopiteľne trávi väčšinu času vo vode. V takomto prípade im postačuje plocha približne 10 metrov štvorcových a dĺžka tréningu strávená vo vode do 40 minút.

2. kategória: Jeden tréner na šesť zverencov

Ak sú deti už o niečo staršie – vo veku 6 až 8 rokov, sú skúsenejšie a zručnejšie (a bez strachu), zvládnu skok do vody, splývanie, kopanie, potopenie sa, vydychovanie do vody a udržia sa na hladine samostatne bez podpory aspoň niekoľko sekúnd (mimochodom, to všetko by si mali deti osvojiť v prvej kategórii), jeden kvalitný tréner je schopný efektívne trénovať do šesť detí aj za predpokladu, že nedočiahnu na dno. V takomto prípade im postačuje do 10 metrov dráhy v štandardom plaveckom bazéne a tréning trvajúci do 50 min.

3. kategória: Jeden tréner na osem zverencov

Najstaršie deti vo veku približne 8 až 10 rokov, ktoré vedia už samostatne plávať troma plaveckými spôsobmi, (tie sa deti učia v druhej kategórii) hoci s nedostatkami, jeden tréner by mal zvládnuť do osem deti, pričom majú k dispozícii aspoň jednu dráhu v 25 metrovom plaveckom bazéne. Samotný tréning trvá do 60 min.

Každému tréningu vo vode bez ohľadu na kategóriu detí by mala predchádzať dynamická príprava – rozcvička na suchu s trvaním aspoň 10 min.

  •  Odbornosť, kvalifikácia a skúsenosti trénera

Deťom (ale aj dospelým klientom) v kurzoch by sa mali venovať kvalifikovaní, skúsení tréneri s osvedčením, ktorí presne vedia čo robia. Ideálne aby boli vyškolení v poskytovaní prvej pomoci a mali o absolvovaní takéhoto kurzu osvedčenie.

  •  Pomôcky a vybavenie bazéna

Dôležitou súčasťou tréningu sú aj rozličné pomôcky, ktoré trénerom a ich zverencom rozširujú možnosti tréningu, zefektívňujú, spestrujú ho a robia zábavnejším.

Patria medzi ne plavecké dosky, „slíže, packy, piškóty“, plutvy, potápajúce sa predmety na lovenie, plávajúce predmety, lopty a iné, ktoré sú dôležité hlavne pri škôlkaroch.

  •  Počet tréningov v kurze a intenzita

Aby mal plavecký kurz požadovaný efekt a deti si boli schopné osvojiť aspoň niektoré zo zručností a schopností,  na ktorých počas tréningov pracujú, mali by absolvovať minimálne 10 tréningov v časovom rámci 10 týždňov, teda raz týždenne alebo ešte častejšie.

Všetky vyššie uvedené kritériá vplývajú na to najdôležitejšie v celej problematike a to je BEZPEČNOSŤ DETÍ.  To, prečo by mala byť alfou a omegou pobytu detí vo vode asi nie je potrebné rozpisovať.

Spoločným menovateľom pri plaveckých kurzoch, ktorý má zákonite vplyv na všetky vyššie uvádzané faktory, je prirodzene samotná cena. A tu prichádzame ku kameňu úrazu.

251813Mnohí rodičia si pochopiteľne nemôžu dovoliť za kvalitný plavecký kurz pre svoje dieťa zaplatiť minimálne 100 eur a viac, keďže k samotnému kurzu je ešte potrebné pripočítať náklady na dopravu detí na bazén a späť. Preto školy a škôlky, najmä tie štátne, sa snažia eliminovať nemalé náklady, hľadajú pre deti a ich rodičov cenovo čo najvýhodnejšie kurzy, pričom (často z nevedomosti) opomínajú vyššie uvedené parametre kvality a bezpečnosti.

Je tu však na mieste otázka, či „lacnejší kurz”, ktorý nespĺňa väčšinu z vyššie uvedených kritérií vôbec stojí za to. Áno, možno sa nájdu rodičia, ktorí si povedia, že lepšie aspoň niečo ako vôbec nič. Netreba však zabúdať na to, že sa bavíme o plaveckých kurzoch pre naše deti, či o podobných službách, kde šetrenie na úkor bezpečnosti a kvality skutočne nie je na mieste. Ak si zhrnieme všetky možné negatíva, ktoré v takomto „lacnom, nekvalitnom” plaveckom kurze môžu vyskočiť, napríklad nesprávna metodika - zlé návyky, riziko prechladnutia, úrazu a mnohé iné, väčšina ľudí sa zhodne, že to za to nestojí.

Sami sme rodičia, preto na vás ako na rodičov, učiteľov, riaditeľov škôlok či škôl apelujeme, aby ste si okrem ceny od poskytovateľov plaveckých či iných kurzoch zistili všetky potrebné informácie, osvedčenia a starostlivo zvážili, či spĺňajú parametre kvality a bezpečnosti, ktoré uvádzame v tomto článku a až potom sa rozhodli, či daný kurz za to stojí alebo sa oplatí radšej pár eur priplatiť niekde, kde sú všetky potrebné kritériá dodržané a môžete im s dôverou vaše deti zveriť.