O nás » Naši Tréneri » Maroš
Maroš

Maroš

Tréner na prevádzke FEI STU Mlynská dolina a ZŠ Turnianska Petržalka

Vzdelanie a licencie

  • Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, zameranie trénerstvo a učiteľstvo so špecializáciou plávanie
  • Tréner II. kvalifikačného stupňa so špecializáciou plávanie
  • Kurz prvej pomoci zameraný na detský vek

O trénerovi

Som absolventom FTVŠ UK so zameraním na trénerstvo a učiteľstvo a tiež so špecializáciou na plávanie. Trénovaniu plávaniu detí a dospelých sa venujem už 17 rokov. Som držiteľom trénerskej licencie 2. stupňa. Mojim hlavným cieľom je formovať u detí a dospelých pozitívny vzťah k vode, nabádať ich k pohybu a dosahovať lepšie výsledky, či už pri základných plaveckých zručnostiach, samotnej technike jednotlivých plaveckých spôsobov alebo kondícii. Spokojnosť klientov je mojou prioritou.